Ingen plan mot våldsextremism

Tyresö har ännu ingen handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Först i början av nästa år ska representanter för kommunen träffa den stab som under Mona Sahlin arbetar för att motverka extremistiska våldshandlingar.

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, har i flera tv-intervjuer efter helgens terrordåd i Paris sagt att alla kommuner ska ha en handlingsplan och en samordnare mot våldsbejakande extremism.

I Tyresö har man utsett kommunens Brå-samordnare, Malin Jonsson, till Mona Sahlins kontaktperson i Tyresö. Kommunen hänvisar också till den nationella hjälplinje för stödsamtal som nyligen startats.

– Utöver det arbetar vi med att förebygga utanförskap på många sätt, men någon nedskriven handlingsplan mot våldsbejakande extremism har vi inte än, säger Karin Hassler, kommunikationschef på kommunen.

Ett första möte med staben för den nationella samordnaren för våldsbejakande extremism är inplanerat till januari, enligt Malin Jonsson.

– Tillsammans med andra kommuner, försvarsmakten och polisen ingår Tyresö också i en samverkansgrupp i Stockholmsregionen där vi tar fram en gemensam inriktning för hur man ska sprida kunskap inom de här frågorna, berättar hon.

En förklaring till att Tyresö tillhör de kommuner som fortfarande inte har någon handlingsplan är, enligt Karin Hassler, att man inom kommunen inte fått någon indikation på att Tyresöbor rest till Irak eller Syrien för att strida för IS.

– Det är ju viss skillnad på Tyresö och till exempel Göteborg. Vi har ju inte direkt något kluster med stort utanförskap, även om frågan om en god integration ständigt är aktuell, säger Karin Hassler.

Men det finns ju också våldsbejakande extremism mot invandrare och vänstermänniskor. Hur ser ni på det?

– Vi försöker förstås förebygga även det genom att ge Tyresöborna goda förutsättningar att lyckas i livet, säger Karin Hassler.