ANNONS

Ingen plats för fest i Salembudget

ANNONS

SALEM På torsdag ska kommunfullmäktige bestämma budgeten för 2012–2014. Majoriteten föreslår besparingar på sex miljoner kronor på grund av ökade kostnader för äldrevård. Socialnämnden ska spara 3,9 miljoner bland annat på att ta hem personer med funktionsnedsättning som bor utanför Salem. 600 000 kronor föreslås sparas på att slopa personalfesten för kommunens anställda. Samtidigt satsas på en dator för varje lärare och upprustning av Rönninge skolas skolgård.