Ingen policy mot ensamhet bland äldre

Förslaget att införa en hålla handgaranti i Värmdö har röstats ner.
Förslaget att införa en hålla handgaranti i Värmdö har röstats ner.
Det blir ingen hålla handgaranti eller policy mot ensamhet för äldre i Värmdö.

Det står klart efter att Socialdemokraternas förslag röstats ner i vård- och omsorgsnämnden.

Allt för många äldre i Värmdö saknar social gemenskap. Det menar Socialdemokraterna som i höstas lämnade in motioner om att de ville se en policy mot ensamhet bland äldre i Värmdö och även införa att en så kallad hålla handgaranti för personer i livets slutskede.

– Ingen som är i Värmdö kommuns äldrevård ska dö ensam vid de tillfällen när döden kan förutses med rimlig framförhållning, vilket ofta går. Med en garanti vill vi säkerställa att ingen människa i Värmdö kommuns vård ska behöva dö ensam, sa Mikael Lindström (S), oppositionsråd till Lokaltidningen Mitt i när vi skrev om motionerna i oktober.

Då hade en person på ett av Värmdös äldreboenden avlidit ensam trots att närstående bett om att bli uppringda för att hinna­ till den äldre i tid.

Ordförande för nämnden, Jan Dolk (KD), tyckte att de båda motionerna var bra när de lämnades in.

– Det är två bra förslag som Socialdemokraterna kommer med. Sedan har vi lite olika uppfattningar gällande pengar, så vissa justeringar behöver göras innan något kan bli av. Men vi har bestämt oss för att ta hand om motionerna på ett positivt sätt och arbeta med dem, sa Jan Dolk i höstas.

Nu är det dock bestämt att det varken införs en policy mot ofrivillig ensamhet eller en hålla handgaranti i Värmdö, då vård- och omsorgsnämnden avslog motionerna på sitt möte 22 mars.

Enligt nämnden kan Värmdö kommun inte garantera att ingen upplever ensamhet. Dessutom säkerställs, enligt nämnden, redan kvaliteten för den hälso- och sjukvård som utförs i särskilda boenden, vilket även omfattar vård i livets slutskede.