Ingen rabatt på hyran i radonhus

Upplands-Brohus vill inte betala skadestånd och ge hyresrabatt till dem som bott i bostäder med för höga radonhalter.

I flera år har bostadsbolaget haft kännedom om att värdena för den cancerframkallande gasen radon varit för höga i hyresbostäderna på Bagarvägen och Målarvägen i Bro.

I september skrev därför ­Hyresgästföreningen till företaget och krävde skadestånd och hyresrabatt. Men nu säger Upplands-Brohus nej eftersom man anser sig ha gjort vad man kunnat för att få ner värdena. När det inte gick beslutade Upplands-Brohus att riva ­husen.

Om hyresgästerna vill kommer Hyresgästföreningen att driva fallet vidare till domstol.