Ingen sång av Ledin på Tomtenatta

6 000 personer kom till årets Tomtenatta i Väsby centrum. Det var färre än förra året.

För arrangörerna var publiktappet dock ingen överraskning.

– Det var beräknat eftersom vi hade mindre kända artister i år och ville lägga mer fokus på shopping, säger Frida Torbiörnsson som är marknadsansvarig för Väsby centrum.

Ett av dragplåstren var Tomas Ledin som dock inte bjöd på någon sång eller musik. På sociala medier uttryckte många Väsbybor besvikelse över det dagen efter.

– Jag förstår absolut den besvikelsen men vi var noga med att skriva i annonsen att det bara var en intervju och signering, säger Frida Torbiörnsson.

Vet du varför han inte bokades för musik?

– Han ville inte sjunga utan det var det här upplägget från början, säger hon.