Ingen sänkt rösträttsålder

Tyresö 16-åringarna i Tyresö ser inte ut att få rösta i 2014 års kommunalval. Den motion som Miljöpartiet lämnat in till kommunstyrelsen om att föreslå regeringen att utse Tyresö till försökskommun med sänkt röstsättsålder, avslogs.

– Den som går på gymnasiet får mycket information om valet och därför tror vi att 16-åringarna skulle vara kapabla att rösta, säger Marie Åkesdotter, ledamot för Miljöpartiet i kommunstyrelsen.

Miljöpartiet kommer att ta upp frågan för debatt vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.