ANNONS

Ingen sjukpenning trots dom i rätten

Försäkringskassan i Sollentuna vägrade betala ut sjukpenningen – trots att kvinnan hade fått rätt i kammarrätten.

Först efter en JO-anmälan fick hon sina pengar. Nu har Försäkringskassan fått allvarlig kritik.
ANNONS

I september 2013 fick en kvinna i södra Stockholm ett efterlängtat besked.

Efter en utdragen tvist med Försäkringskassan i Sollentuna fastställde kammarrätten att kvinnan hade haft rätt till sjukpenning de senaste två åren.

Kammarrätten konstaterar att både Försäkringskassan och förvaltningsrätten hade missat att begära in den neuropsykiatriska utredning som läkarintygen hänvisade till – och slår fast att det är uteslutet att kvinnan kommer att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.

Kammarrätten anmärker också på att kvinnan omväxlande förklarats frisk och sjuk: ”Det är märkligt och förvånande att förvaltningsrätten beslutat att hon måste ha tvångsvård för att hon lider av en allvarlig psykisk störning, medan samma domstol säger att hon är frisk och kan rehabiliteras till att bli arbetssökande”, skriver kammarrätten.

Men Försäkringskassan struntade i Kammarrättens dom och kontrade istället med att göra en ny prövning av kvinnans rätt till sjukpenning – en prövning som slutade med att kassan på nytt kom fram till att den 47-åriga kvinnan inte uppfyllde kraven för att få sjukpenning.

Det var först efter att kvinnan fått hjälp med att anmäla hanteringen av ärendet till Justitieombudsmannen, JO, som Försäkringskassan upptäckte att de hade gjort fel. I ett svar till JO i januari 2014 bad Försäkringskassan om ursäkt och beklagade djupt de olägenheter som detta inneburit för kvinnan.

För ett par veckor sedan avslutade JO ärendet – med svidande kritik. Bland skriver JO att Försäkringskassan var skyldiga att verkställa kammarättens dom, och att de borde ha överklagat den till Högsta förvaltningsdomstolen om de inte var nöjda med utfallet.

Hur kommer det sig att FK inte verkställde domen?

– När kammarrätten kom fram till att den här personen uppfyllde kravet på en varaktigt nedsatt arbetsförmåga började vi pröva andra aspekter. Det finns fler villkor än sjukdom som måste uppfyllas, till exempel när sjukdomen inträffade, det så kallade försäkringsfallsåret. I det här fallet gjorde vi ett misstag och missade en undantagsregel som innebär att personen i fråga har rätt till sjukpenning, säger Dan Rodahl på Försäkringskassan.

ANNONS