Skrapan i Rotebro stoppas

Så här var det tänkt att skrapan skulle se ut.
Så här var det tänkt att skrapan skulle se ut.
Det planerade 22-våningshuset i Rotebro har kapats rejält på höjden.

Orsaken är synpunkten från grannar - och ett krav från Jästbolaget.

"Ett höghus i närområdet kommer skapa grund för framtida luktkonflikter", befarar bolaget.

22 våningar blir 12 – eller ännu färre. Det planerade höghuset i centrala Rotebro kommer att krympa rejält på höjden.

Just nu skissar stadsbyggnadskontoret på ett hus med 12 våningar eller färre.

– Vi har undersökt det här under hösten. När vi har landat i ett konkret förslag kommer vi att skicka ut det på granskning, säger Stefan Larsson, planarkitekt på Sollentuna kommun.

Mitt i Sollentuna har tidigare berättat om protester mot höghusplanerna. Detta är också en av anledningarna till att det höga huset krymper.

– Vi vill att invånarna i Rotebro ser den nya bebyggelsen som en förbättring av stadsmiljön, inte en försämring, säger Stefan Larsson.

Ett annat tungt vägande skäl är en protest från Jästbolaget som redan i början av året motsatte sig planerna på att bygga 22 våningar högt.

I ett yttrande till kommunen står att ”Jästbolaget AB känner stor oro för att ett höghus i närområdet kommer skapa grund för framtida luktkonflikter och försvårande omständigheter vid omprövning av vårt tillverkningstillstånd”.

Eftersom Jästbolagets skorsten är 38 meter hög finns det en risk för att all bebyggelse i nivå med detta, och över, kan drabbas av störande lukt.

– Vi ser en risk för olägenheter om man bygger bostäder nära en industri, säger Rolf Eriksson, vd på Jästbolaget.

Betyder detta att ni kategoriskt säger nej till alla planer på hus högre än 38 meter i Rotebro?

– Nej, det är ingen princip. Vi gör en enskild bedömning från fall till fall, säger Rolf Eriksson.