Ingen skyddsklassning av Krusboda att vänta

Det blir inga generella förbud mot att bygga enligt Attefallsreglerna, varken här i Krusboda, i Fårdala eller Bollmora.
Det blir inga generella förbud mot att bygga enligt Attefallsreglerna, varken här i Krusboda, i Fårdala eller Bollmora.
Det blir inga generella förbud mot byggen enligt Attefallsreglerna i vare sig Krusboda, Fårdala eller Bollmora.

– Varje ärende kommer att behandlas var för sig, säger Matilda Lundh (M).

Mitt i Tyresö har tidigare berättat att fyra Krusbodabor, som tänker bygga ut sina hus enligt Attefallsreglerna, fått vänta i månader på startbesked trots att detta inte ska dröja mer än tre veckor. Anledningen är den utredning som Nyréns arkitektkontor gjort där hela Krusboda pekas ut som ett område värt att skydda och bevara. Tyresös bygglovschef Martin Fahlman menade i april att frågan var mycket känslig eftersom Krusboda med sina 1 400 hushåll är en stor kommundel.

Attefallsreglerna gäller inte i kulturhistoriskt intressanta miljöer, och kommunen har bett om ett fördjupat resonemang från Nyréns om varför Krusboda är kulturhistoriskt intressant. Den utdragna handläggningen har retat upp flera fastighetsägare i området. Men nu är det i alla fall klart att två ansökningar från Krusbodabor om utbyggnad enligt Attefallsreglerna ska få svar på byggnadsnämnden i morgon onsdag.

– Och det blir inga restriktioner i Krusboda, undantaget Attefallshus på de minsta radhustomterna, som atriumhusen. Vi lägger absolut ingen död hand över Krusboda, säger Matilda Lundh (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Hon beklagar att det tagit tid att ge svar på ansökningarna.

– De har fått vänta längre än önskvärt. Men vi har ju avvaktat vad den utvidgade utredningen sagt, det är specialutbildade kulturinventerare vi tagit hjälp av, säger hon.

KD-politikern Leif Kennerberg bor själv i Krusboda, och välkomnar att det inte blir några generella förbud här. Han hoppas dock på mer tydliga riktlinjer för Krusbodabor som vill bygga.

– Det finns mycket värdefullt i Krusboda, men bara för den sakens skull ska man inte vara emot all förändring i Krusboda. Om- och tillbyggnaderna måste ju såklart ske med omsorg på de här tomterna, men bara för det kan man inte spola Attefallsreglerna, säger han.

Även Fårdala och Bollmora har behandlats i kulturmiljöutredningarna.

– Här blandas ju små radhusområden med lite större villaområden. Precis som i övrigt så måste varje ärende behandlas var för sig, säger Matilda Lundh.