Ingen spårväg på marken när nya Ropsten byggs

Ett förslag innebär att Spårväg city får en spårbro upp till samma nivå som tunnelbanan.
Ett förslag innebär att Spårväg city får en spårbro upp till samma nivå som tunnelbanan.
Planerna för nya Ropsten går framåt. För nya Spårväg city kommer det antingen bli en spårbro på samma nivå som tunnelbanan i Ropsten – ­eller en station fem meter ­under mark.

Exploateringskontoret i Stockholm stad arbetar intensivt på hur Ropsten ska se ut. I våras bad Stockholm stad flera ingenjörer att ta fram förslag på hur Ropsten ska se ut i framtiden.

En av skisserna innebar att området under tunnelbanan skulle byggas i två plan. I det övre planet, markplanet, skulle en bussterminal med 12–13 bussfickor, vänthall och flera butiker byggas. Under terminalen skulle en underjordisk hållplats för Spårväg city anläggas.

Men enligt Britta Eliasson, på exploateringskontoret på Stockholms stad, har man ännu inte valt ut något specifikt förslag.

– Vi jobbar med fem sex olika förslag varav några med en hög spårbro och några med spår under mark för Spårväg city. Men inget av förslagen innebär ett spår på gatuplanet, säger hon.

Fördelen med att inte lägga spårvägen i markplan är att det inte behövs några bommar som skulle kunna vara ett hinder för bussarna. Det underlättar också för de byggplaner som finns på markplan.

– Vi försöker hitta en lösning för en bra bytesplats för alla trafikslagen. När det gäller förslaget att bygga en hållplats under mark har det stött på problem – eftersom det krockar med vattenförsörjningen till Lidingö. Hur bebyggelsen och infartsparkering ska se ut är andra parametrar att ta ställning till, säger Britta Eliasson.

Enligt tidsplanen ska Spårväg city och Lidingöbanan sammankopplas 2018. Men eftersom den nya bron beräknas bli klar först 2020 kommer en provisorisk lösning för Lidingöbron att gälla under ett par års tid.

Den nya Lidingöbron kan byggas hög eller låg. Enligt Pernilla Dufström, chef för tekniska kontoret förvaltningen, påverkas valet av hur bron ska se ut av hur spårvägen dras genom Ropsten.

– Men det är alldeles för tidigt att säga något om det blir en hög eller låg bro, säger hon.

Senare i vår förväntas förslaget om Ropsten bli klart. Och i början av 2014 beräknas ett inriktningsbeslut tas om nya Lidingöbrons utseende.

Fakta

Två alternativ

Spårväg City och Lidingöbanan ska sammankopplas 2018.

Innan dess ska Ropsten byggas om för att fungera på ett enkelt sätt för resenärer som kommer med spårvagn, buss eller tunnelbana.

Antingen byggs en hållplats för Spårväg city under marken eller så dras spåret på en bro upp till samma nivå som tunnelbanan.