Ingen t-bana till Hagalund

I morse presenterade regeringens förhandlare de satsningar som man är beredda att fortsätta diskutera inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen. Förhandlingarna syftar till att hjälpa kommuner med infrastruktursatsningar och få till stånd ett ökat bostadsbyggande.

För Solnas del var dock besvikelsen stor – staden hade helt utelämnats ur förhandlingarna.

Solna har lobbat hårt för att få till stånd en extra tunnelbanestation i Hagalunds industriområde, mellan station Arenastaden och station Hagastaden på den nya gula linjen. I gengäld har Solna sagt sig vara villiga att bidra med cirka 3 000 bostäder i anslutning till den framtida stationen.

För att få med en ny station i Hagalund i förhandlingarna kan staden nu behöva se över antalet bostäder som kan byggas i anslutning till stationen.