Ingen tar ansvar för repor på bilen

Christian Eckerstedt tycker att det är uppenbart att kommunens entrepenör har orsakat bucklorna och reporna på hans bil.
Christian Eckerstedt tycker att det är uppenbart att kommunens entrepenör har orsakat bucklorna och reporna på hans bil.
Christian Eckerstedt är övertygad om att det var kommunens entreprenör som skadade hans bil när de beskar trädgrenar precis intill. Men de menar att han inte har bevis – och Christian får stå för reparationerna själv.

Det var den 3 september som Christian Eckerstedt i Gamla Enskede parkerade sin bil på Handelsvägen 91 i närheten av Svedmyra centrum och reste bort några dagar.

När han kom tillbaka den 6 september och återsåg sin bil kände han bara uppgivenhet. Motorhuven hade fått två stora bucklor och det var fullt av repor på såväl tak som motorhuv. På gräset intill låg en hög avsågade grenar.

– Jag hade ställt mig intill ett träd där grenarna hängde ut över gatan. När jag kom tillbaka hade de utan förvarning avverkat grenarna på trädet. Det syntes tydligt att skadorna berodde på att grenarna hade trillat ner över bilen, säger Christian Eckerstedt och visar hur grenarna förut hängde ut en bra bit över gatan.

Nu har det gått tre månader, men han åker fortfarande runt med den skadade bilen. Ingen har velat ta på sig ansvaret.

En handlare i närheten hade sett att det var trädröjare som sågade ner grenar på gatan den 5 september, precis där Christians bil stod parkerad.

– Det var hans bil och de var och sågade ner grenar precis där den stod, säger handlaren, som vill vara anonym, till Lokaltidningen Mitt i.

Christian Eckerstedt kontaktade kommunen och krävde ersättning för reparationerna, som kommer att gå på drygt 25 000 kronor.

Men efter en utredning konstaterade kommunen att skadan inte är orsakad av deras arbete och att han inte har rätt till något skadestånd.

Entreprenören, Jacksons trädvård, menar att de alltid gör en riskbedömning när de ska utföra ett arbete. Om de bedömer att en bil står för nära låter de bli. Om de ändå skulle skada någons egendom så skriver de en skaderapport och tar kontakt med den drabbade.

– Om det här hade hänt så hade vi tagit hand om det och informerat honom på en gång. Vi har varit på den aktuella platsen och beskurit grenar den dagen men det är inte vi som har orsakat skadorna på hans bil, säger Mike Jackson, vd på Jacksons trädvård.

På kommunen säger gatuingenjören Björn Embrén att de tror på Jacksons trädvård och att kommunen omöjligt kan betala ut något skadestånd till Christian Eckerstedt.

– Folk kommer med ersättnings­anspråk hela tiden och hävdar att vi till exempel har kört sönder deras cyklar när vi har varit där och plogat. Bara för att det ligger högar med ris i närheten tror man att det beror på oss och inte till exempel att någon gangster gått förbi, tagit upp en gren och repat bilen, säger Björn Embrén.

Han säger också att det inte heller räcker med att man kan bevisa vem som har orsakat skadan – vårdslöshet måste ha förekommit, till exempel att man har struntat i att vidta skäliga säkerhetsåtgärder.

När Christian Eckerstedt fick beskedet från kommunen att det inte blev något skadestånd gjorde han en polisanmälan om skadegörelse. Men åklagaren lade ner förundersökningen med hänvisning till att det inte gick att bevisa att vårdslöshet har förelegat.

– Jag blir bara så frustrerad. Det är så tydligt vad som har hänt. Innan jag tvättade bilen såg man att det var grönt från barken och märken från grenen. Och jag har ett vittne. Men enligt dem finns det inget att diskutera. Tyvärr har jag bara halvförsäkring på bilen, annars hade man kunnat hoppas att försäkringsbolaget velat driva det.

Fakta

Vårdslöshet krävs

För att kommunen ska betala skadestånd efter en olycka vid gatuarbete krävs det att någon form av vårdslöshet har förekommit.

Vårdslöshet kan till exempel vara att den som har utfört arbetet har struntat i att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Vad som räknas som vårdslöshet bedöms från fall till fall.

Källa: Trafikkontoret