Ingen uppgift om vart kläderna går

Benny Vesterby på trafikkontoret har utöver containern på Sågverksgatan även sett två i Västertorp och en i Bredäng. Dessutom har en läsare tipsat Lokaltidningen Mitt i om att det står två i Östberga.
Benny Vesterby på trafikkontoret har utöver containern på Sågverksgatan även sett två i Västertorp och en i Bredäng. Dessutom har en läsare tipsat Lokaltidningen Mitt i om att det står två i Östberga.
Containtrar för klädinsamling har ställts upp vid flera återvinningsstationer i söderort. I andra stadsdelar har de funnits sedan i våras.

Men de står olagligt på kommunens mark, och det är oklart var de insamlade kläderna hamnar.

Den ljusblå containern vid återvinningsstationen på Sågverksgatan i Stureby är prydd med glada barn, regnbågar och text som uppmanar att lämna kläder, parfym och leksaker till behövande. Den ser malplacerad ut bredvid kommunens vanliga gröna behållare – och det är den också, kommunen har inte gett tillstånd.

– Det är brott mot ordningslagen, man får inte nyttja allmän mark som man vill. En del smyger dit dem vid återvinningsstationer utan att ansöka och tror att det inte ska märkas, säger Benny Vesterby på trafikkontoret.

Utöver containern på Sågverksgatan finns det minst fem till i söderort, och trafikkontoret ska nu kartlägga hur många de egentligen är och göra en polisanmälan.

Det kan vara toppen på ett isberg – sedan april har containrarna även dykt upp i västerort, där man räknat till ungefär 20 stycken. Där är ärendet polisanmält, men utredningen är nerlagd.

På containern anges att företaget Sverlita AB står bakom. Det finns en mejladres och ett telefonnummer – som är avstängt och går till en kontantkortsmobil.

Det svenska företaget Sverlita Scandinavian Group AB jobbar som underentrepenör åt bredbandsbolag där de tillhandahåller grävmaskiner och grävmaskinister. Det ägs av en man som bor i Litauen, men företagets styrelseordförande finns i Sverige.

– Jag sköter bara ekonomin och det här är inget som jag känner till och inget som sköts genom bolagets verksamhet, säger Ove Håkansson, Sverlitas styrelseordförande.

Men den litauiske vd:n driver även ett företag som säger sig syssla med just klädinsamling – med det nästan identiska namnet Sverelita AB.

I den stad i Litauen där företagets vd bor ligger också det barnhem som Sverlita påstår sig samarbeta med. Barnhemmets vice direktör bekräftar att de vid ett tillfälle har fått pengar från Sverlita, knappt 3 800 svenska kronor, i januari i år. De har även fått leksaker.

Men de har ingen kontakt med företaget i dag och känner inte till att de används i marknadsföring på containrar i Sverige.

Däremot har polisen i England hört av sig till barnhemmet och haft frågor om donationer från Sverlita.

Frii, frivilligorganisationernas insamlingsråd, har de senaste veckorna fått in många samtal från olika delar av landet som rör Sverlita.

Frii säger att man inte bör skänka kläder dit eftersom det inte går att kontrollera om de är seriösa eller inte.

– Man ska bara skänka till organisationer som har 90-konto och som är öppna och transparenta. Men vi har det senaste året sett en ökning av organisationer och företag som samlar in kläder och som vi har väldigt lite kännedom om. Det riskerar att slå tillbaka på de seriösa i branschen, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på Frii.

På trafikkontoret är Benny Vesterby uppgiven. I väntan på att polisen ska agera kan man inte göra annat än att låta containrarna stå kvar – kommunen har inte laglig rätt att flytta dem.

– Det är för jävligt. Vi har ett uppdrag att sköta återvinningsstationerna och säger dessutom alltid nej till sådana här klädinsamlingar, och så kommer det några som tycker att de kan strunta i vad politikerna har beslutat, säger Benny Vesterby.

Fakta

Ingen har tillstånd

Den som vill ställa upp en container måste ansöka om marklov hos polisen som sedan rådfrågar fastighetsägaren, i det här fallet kommunen.

Kommunen ger inte tillstånd till klädcontainrar längre, eftersom det är så svårt att kontrollera om de som står bakom är seriösa eller inte.

Den som får tillstånd att tillfälligt ställa upp en container, exempelvis vid flytt, måste betala en avgift.

Källa: Trafikkontoret