Min lokala hjälte

Ingen upprustning av Odlarängen

TALLKROGEN Det blir ingen upprustning av parkleken i Odlarängen. Medborgarförslaget om mer belysning och bättre staket runt lekplatsen gick inte igenom under förra veckans sammanträde i stadsdelsnämnden.

Mannen bakom skrivelsen ville förstärka säkerheten i parken men förvaltningen ansåg att det inte behövs med tanke på att parken byggdes om så sent som 2006 och då fick nya lekredskap, beläggning, staket och belysning.