Ingen vaccinbrist i Stockholm enligt läkare

Brev om att man måste skynda sig till läkaren för att vaccinera sin femåring har oroat föräldrar.

Men det råder ingen vaccinbrist i Stockholm, enligt läkaren Johanna Rubin.

Däremot kan oklara leveranstider förskjuta tiden när barnen kan vaccineras.

Föräldrar till barn i 5-årsåldern har den senaste tiden fått brev om att de ska vaccinera sina barn med det obligatoriska 5-årsvaccinet innan den 31 mars. Då går nämligen vaccinet ut enligt brevet. Men oroliga föräldrar kan vara lugna. Det råder inte vaccinbrist i Stockholm, leveranserna håller bara ojämn takt, enligt barnhälsovårdsöverläkaren Johanna Rubin.

Värre var det i slutet av förra året. Då var det oklart om man skulle få något nytt vaccin under 2016. Orsaken är de hårda EU-regler som ställs på läkemedel. Små förpackningsfel kan tvinga vaccinföretagen att kassera stora mängder vaccin, vilket orsakade bristen ifjol.

Men nu kommer snart en ny leverans. Anledningen till att brevet skickats ut är helt enkelt den korta hållbarhetstiden på vaccinet. Sjukhusen vill göra slut på den gamla satsen för att inte slänga oanvänt vaccin i onödan.

Därför kan din femåring kallas till vaccinering både en bit före och en bit efter sin femårsdag, något som inte är farligt, enligt Johanna Rubin.

Fakta

Skyddar mot tuberkulos

Alla femåringar vaccineras mot sjukdomarna stelkramp, difteri, kikhosta, polio och tuberkulos.

Vaccinationen som ges vid 5 års ålder kan ges ned till 4 års ålder (tidigast 3 år efter den vaccination som vanligtvis ges vid 1 års ålder) och upp till 6 års ålder (5 år efter den vaccination som ges vid 1 års ålder).

”Där medför en tidsförskjutning på upp till ett år inte någon risk för barnen, men kan orsaka logistiska problem för BVC och skola, givetvis.” skriver Johanna Rubin i ett mejl till Mitt i.