Ingen vårdkritik efter dödsfall

NACKA Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att inte rikta kritik mot en vårdgivare i Nacka efter anmälan om att en patient som nyligen hjärtopererats avlidit.

Enligt anmälan, som gjorts av en enskild person, har vården vid ett flertal tillfällen brustit. Enligt anmälaren hade patienten flyttats för snabbt till rehabilitering vilket slutade med att patienten avled.

IVO skriver i sitt beslut att händelseförloppet har varit komplicerat och att patienten har uppfattats som bättre efter behandlingen och att personalen inte kan kritiseras för det som hände.