Min lokala hjälte

Ingen vet vem som kollade medialäcka

När socialchefen Susanne Erixon avgick i fjol kom uppgifter om att Vaxholms stad olagligt försökt efterforska uppgifter till pressen.

Nu ska kunskapen om lagar och offentlighet bli bättre.

– Jag tror att det är väldigt viktigt. En grundbult i politikers och tjänstemäns trovärdighet, säger Lars Lindgren (M), tf kommunalråd i Vaxholm.

Socialchefen Susanne Erixon avgick förra året efter avslöjanden om ovanligt generösa anställningsvilkor. I samband med det kom uppgifter att någon på kommunen skulle ha efterforskat vem bland de anställda som lämnat ut socialchefens anställningsvillkor till pressen. Men enligt grundlagen är det förbjudet för myndigheter att efterforska uppgiftslämnare.

För Lokaltidningen Mitt i förklarade kommunstyrelsens ordförande Per Mosseby (M) att staden skulle vända ”varje sten” för att se om det låg något i anklagelsen.

Nu, ett år senare, är det fortfarande inte känt om det verkligen förekommit efter­forskning. Däremot genomförde Vaxholms stad en un­- dersökning om de anställdas kunskap kring offentlighet och sekretess, en undersökning som inte är alltför uppmuntrande läsning.

I revisionsrapporten som presenterades redan i höstas kan man bland annat läsa att hela 67 procent av de kommunanställda som svarat inte fick någon information om offenlighetsprincipen och meddelarfriheten när de började arbeta inom kommunen.

Drygt 70 procent ansåg sig inte få tillräcklig utbildning om offentlighet och sekretess och nästan hälften av de kommunanställda tyckte inte det var tillräckligt tydligt vilka av kommun- ens dokument som var offent­liga. Drygt hälften ansåg sig heller inte veta tillräckligt om den grundlagsskyddade meddelarfriheten som ger anställda vid kommuner och andra myndigheter rätt att muntligt lämna information till journalister.

Sedan rapporten kom har Vaxholms stad försökt höja kunskapen genom särskild utbildning för kommun­led­- ningen, det vill säga kommunchefen och förvaltnings­cheferna. För anställda­ har staden nöjt sig med att lyfta frågor kring offentlig­het och sekretess till den årliga medarbetarenkät­en, så att man kan följa kunskapsläget.

– Det är vår förhoppning att det räcker. Men det är ingen liten fråga. Demokratin bygger på tillit och därför får den inte negligeras, säger Lars Lindgren.