Ingen vindkraft på Järvafältet

Det planerade vindkraftverket inom projektet Hållbara Järva, som skulle stå färdigt 2014 och försörja Svenska bostäders fastigheter i Järva med förnybar el, blir inte av.

Två platser i Igelbäckens kulturreservat har studerats. Den första, mellan Kymlingelänken och Hjulstavägen, var för nära Bromma flygplats. Den andra, vid Eggeby gård, skulle störa kulturbygden i reservatet. Ett tredje område, vid Hägerstalund, hann inte utredas innan politikerna lade ner det hela.

– Det är synd att det inte blir av, det hade kunnat bli en bra symbol för ett hållbart Järva. Men nu tittar vi på vad vi skulle kunna göra i stället när det gäller förnyelsebar energi, säger Lisa Enarsson, projektledare.