Ingenting sätter Solna på kartan

Jättebygget i Huvudsta har satt i gång. Och intresset är stort för det nya kvarteret Ingenting.

Närheten till stan och miljövänlig planering lockar många köpare – enbart ett fåtal lägenheter finns kvar i huset som blir klart i höst.

Den nya stadsdelen Ingenting byggs just nu för fullt i Huvudsta. Här ska det bli hela 750 nya lägenheter och dessutom 50 000 kvadratmeter kontorslokaler. En av de nya hyresgästerna är säkerhetspolisen, Säpo, som ska flytta sitt huvudkontor hit.

Men det gäller att vara ute i god tid om du vill ha chansen att knipa en lägenhet. De bostäder som blir inflyttningsklara redan i oktober har nämligen gått åt som smör.

– Vi har haft ett jättefint intresse från säljstarten av våra första lägen- heter i Ingenting, vi har bara ett fåtal kvar i vårt första kvarter Arkitekten som byggs nu. Vårt nästa kvarter, Trubaduren, börjar säljas någon gång i vår eller sommar, säger Ulrika Stålberg, bostads- säljare på Skanska nya hem.

Lägenheterna som säljs nu är belägna i ett miljövänligt och energisnålt passivhus – och det är enligt Stålberg en av faktorerna som lockar många köpare.

– Det är dels läget, att det är nära till stan och natur. Sedan lockar även teknisk innovation i form av passivhus. Fler och fler vill bo miljösmart, tillägger hon.

Kvarteren är planerade för att smälta ihop med de kulturminnesmärkta kontorsbyggnaderna från 1930-talet, som formgavs av den berömde arkitekten Gunnar Asplund. Länsstyrelsen har gett strikta regler för hur man får bygga.

– Länsstyrelsen har begärt att man inte ska bygga hus som sticker ut för mycket rent arkitektoniskt sett mot byggnadsminnet för att inte förta värdet av de gamla byggnaderna, berättar Olof Ljungström, projektutvecklare på Skanska nya hem.

Än så länge är det oklart när hela kvarteret blir färdigställt.

– Just nu är det svårt att svara på exakt hur lång tid det kommer att ta, men man brukar kunna sälja ungefär 75–100 lägenheter per år i ett nytt område och det tar lika lång tid att producera samma antal. Man kan då räkna med cirka sex till sju år om man inte tar hänsyn till eventuella lågkonjunkturer.

Men när allt är klart kommer området verkligen sätta Solna på kartan, enligt Per Granfalk (M), ordförande i kommunstyrelsen.

– Det kommer det absolut att göra, det är ett väldigt attraktivt område med lägenheter som ligger nära stan och dessutom har nära till kollektivtrafiken. Dess- utom ska Säpos huvudkontor flytta hit och det ska också finnas plats för kommersiell yta. Det är viktigt att vi bygger för nya medborgare och tänker långsiktigt för att få en stad som håller, säger han.

Ett hus i närheten har gett namn åt kvarteret. Där ska nationalskalden Carl Michael Bellman ha tillbringat några somrar och enligt anekdoten var huset en gåva från Gustav III. Under 1700-talet användes det också som konstnären och formgivaren Tobias Sergels ateljé. Även skogen bakom Karlbergs slott, Ingentingskogen, bär det märkliga namnet.

Det har diskuterats flitigt om Bellman faktiskt bodde i huset och de flesta historiker tycks tro att det bara är just en anekdot. Men man vet i alla fall att skalden gärna rörde sig i omgivningarna runt Karlberg och Hagaparken. På grund av bakgrunden har många av gatunamnen i det nya kvarteret inspirerats av just Bellman och Sergel och heter därför till exempel Diktarvägen, Formgivarvägen och Trubadurvägen.

Fakta

Tillhåll för Sergel och Bellman

Huset kallades Ingenting och låg i Ingentingskogen, nordväst om Karlberg. Där bodde konstnären Tobias Sergel.

Enligt en anekdot ska även Bellman ha vistats där några somrar.

Källa: boken ”Solna”, Urban Rejle, 1967