Min lokala hjälte

Inger är ett av alla offer för ishalkan

Inger Canberger halkade på Landsvägen den 11 februari. Hon väntas få sitta i rullstol åtminstone ett par veckor till.
Inger Canberger halkade på Landsvägen den 11 februari. Hon väntas få sitta i rullstol åtminstone ett par veckor till.
Inger Canberger halkade på isen på Landsvägen och bröt benet. Nu måste hon ta sig fram med rullstol.

Fotgängarnas förening tycker att kommunerna borde betala notan för halkskadorna.

69-åriga Inger Canberger var på väg till restaurang Bishop’s Arms när hon plötsligt halkade på Landsvägen. Det låg snö på marken, och is därunder.

– Jag ramlade rakt på knäna. Det smällde till rejält. Jag förstod direkt att något var fel.

Nu är hon gipsad och tar sig fram med hjälp av rullstol.

– Det är lite besvärligt. Tur att jag har min sambo Anders, annars hade jag väl suttit instängd i lägenheten, säger Inger, som tycker att kommunen borde prioritera väghållningen i centrum.

– När det först töar och sedan fryser blir det ju glashalt. Det är rena rama lämmeltåget på Landsvägen. Ändå har snövallarna legat här på gatan hela vintern, säger hon.

2010 rapporterade sjukhusen 27 000 halkolyckor. Enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap inträffar de flesta olyckorna på trottoarer och gångbanor.

För att sätta press på kommunerna föreslår Fotgängarnas förening nu att kommunerna ska ta notan för vården, i stället för landstinget.

– Kommunen tjänar på att dra ner på kostnaden och håller sig precis ovanför miniminivån. Att debitera kommunen för vård av halkskador skulle visa att det inte är billigt att spara på halkbekämpningen, säger Krister Spolander på föreningen.

Enligt Statens väg och transportforskningsinstitut kostar halkskador samhället fyra gånger så mycket som vad kommunerna betalar för vinterväghållningen.

Sundbybergs snöröjning har varit rejält problematisk i vinter. Upphandlingen överklagades i oktober och än i dag har staden inget färdigt avtal med någon entreprenör för snöröjning utan endast ett korttidsavtal till den 15 april.

80 skriftliga klagomålsnöröjningen har kommit in, men då synpunkter per telefon inte registreras finns ingen helhetsbild.

Men enligt gatudriftchefen Mikael Jonsson fungerar underhållet av Sundbybergs gator bra. Han berättar att det görs en daglig kontroll av Landsvägen, sedan plogas och sandas det vid behov.

– Det blir lätt isigt i centrum med alla varma skor, värme från affärer, takdropp och avlopp. Går det mycket folk på gatan kan gruset försvinna. I januari lastade vi bort alla snövallar, men att göra det hela tiden vore slöseri med pengar, säger han.

Jag ramlade rakt på knäna. Det smällde till rejält.inger canberger

Fakta

Halkat? Då kan du få skadestånd

Om du skadat dig på grund av dåligt underhållna gator kan du söka skadestånd hos kommunen.

Man måste kunna bevisa att kommunen inte gjort vad den ska och varit vårdslös.

Vittnen och bilder är bra bevis.

Om ditt anspråk avslås kan Allmänna reklamationsnämnden ompröva saken.

I Sundbyberg har en ansökan om skadestånd lämnats in i vinter. Ärendet är inte avgjort.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå