Inget bad i Åkeshovs simhall förrän 2018

Exteriören på den renoverade simhallen är helt ny, men går i samma stuk som den gamla.
Exteriören på den renoverade simhallen är helt ny, men går i samma stuk som den gamla.
En helt ny 25-metersbassäng har byggts.
En helt ny 25-metersbassäng har byggts.
Hela simhallen har tillgänglighetsanpassats med breda korridorer mellan bassängerna.
Hela simhallen har tillgänglighetsanpassats med breda korridorer mellan bassängerna.
Den gamla 25-metersbassängen har totalrenoverats. Djupet behålls, men hopptornen ryker.
Den gamla 25-metersbassängen har totalrenoverats. Djupet behålls, men hopptornen ryker.
Martin Forsell, byggets projektledare på plats, visar runt i simhallen under pågående renovering.
Martin Forsell, projektledaren på plats, visar runt i simhallen under pågående renovering.
En helt ny avdelning med en bassäng för det allra yngsta står redan så gott som klar.
En helt ny avdelning med en bassäng för det allra yngsta står redan så gott som klar.
Ritning över hur hela området kommer att se ut när det är klart i januari 2018.
Ritning över hur hela området kommer att se ut när det är klart i januari 2018.
Den omfattande renoveringen av Åkeshovsbadet går snart in i sin slutfas.
När badet väl invigs kommer det vara nästan ett halvår föresenat och betydligt dyrare än beräknat.

Sommaren 2015 stängde Åkeshovs simhall portarna för att genomgå en omfattande renovering. Initialt var tanken att jätteprojektet – hallen får två 25-metersbassänger, två undervisningsbassänger, en plaskpool för barn, friskvårdadelning och gym – skulle kosta 398 miljoner kronor och återinvigas i september 2017. Men två år senare kan man konstatera att varken kostandskalkylen eller tidsplanen höll.

57 miljoner dyrare

Våren 2016 visade det sig att slutnotan skulle bli betydligt dyrare än vad man först räknat med från stadens håll. En ny prognos pekade på att slutnotan skulle växa från 398 till 455 miljoner kronor, en prishöjning på 57 miljoner.

Enligt Stockholms stads projektchef Jan Lind berodde det på att bygget inte var indexuppräknat sedan 2012. Sedan dess hade priserna gått upp omkring 2 procent varje år.

– Vi har en överhettad marknad, särskilt för prefabricerade stomelement. Entreprenaderna som helhet är dyrare, berättade Jan Lind för Mitt i.

I oktober samma år skulle nästa smäll uppdagas. Det visade sig nämligen att betonggjutningarna i de två 25-metersbassängerna hade gjorts på fel sätt, med sprickbildningar i betongen som följd. I en lägesrapport från fastighetskontoret från Januari 2017 går att läsa:

”En utredning har gjorts som påvisar att nuvarande utförande påverkar livslängden negativt i väsentlig omfattning. Felet är reklamerat till ansvarig entreprenör, JM Entreprenad, som i sin tur frånsäger sig ansvar för uppkomna fel. Diskussioner i frågan fortsätter, men i dagsläget kan den uppkomna situationen konstateras påverka tidplanen med cirka 6 månader”.

Under våren 2017 har diskussioner mellan Fastighetskontoret, som är byggherren i projektet, och JM, som gjutit betongen i bassängerna, pågått för fullt, berättar Jan Lind.

– Det har varit en hel del diskussioner under våren, men nu har JM tagit på sig ansvaret. Skadan uppstod ju trots allt när de gjöt bassängerna, säger han.

Så slutnotan för renoveringen blir inte högre för Fastighetskontorets del?

– Vi ligger ute med pengarna i nuläget medan utredningen pågår. Men JM eller deras försäkringsbolag ska betala tillbaka. Vår budget för projektet ska inte påverkas av att det här felet uppstod, säger Jan Lind.

Exakt vilken summa det handlar om tycks vara oklart. Men utöver själva kostnaden för att gjuta om betongen tillkommer även ett inkomsttapp i form uteblivna entréavgifter, eftersom återinvigningen flyttas fram fyra månader, från september 2017 till januari 2018.

När Mitt i frågar JM om det stämmer att de har tagit på sig att något blev fel och därmed omkostnaderna blir svaret att:

– Vi har gemensamt kommit fram till en lösning med fastighetskontoret som vi tror att båda parterna är nöjda med, säger Epideh Imani, kommunikations- och analyschef på JM.

Omfattande tester väntar

När Mitt i besöker Åkeshovs simhall i Juli 2017 är totalrenoveringen inne i sin slutfas. Bassängerna är färdigkaklade, väggarna målade och i omklädningsrummen är man i princip redo att sätta upp klädskåpen. Trots detta kommer ingen att plaska i bassängerna förrän nästa år. Orsaken stavas vattenkvalitet.

– Vatten i simhallar är en hel vetenskap för sig. Det ska testas och laboreras och undersökas så att kvalitén och annat blir helt rätt. Sen ska det kontrolleras att ventilation och annat i hela byggnaden fungerar som det ska, säger Martin Forsell, projektledare på plats under byggtiden.

I augusti fylls bassängerna med vatten. I januari 2018 får allmänheten tillträde. Fyra månader senare och (minst) 57 miljoner kronor dyrare än beräknat.

Fakta

Renoveringen

Upprustningen och utbyggnaden av Åkeshovs sim- och idrottshall kostar 455 miljoner kronor.

Hallen får två 25-metersbassänger, två undervisningsbassänger, samt en helt ny plaskpool för barn.

Det blir även ny entré med servering, friskvårdsavdelning med ett gym och gruppträningslokaler.

Anläggningen handikappanpassas.

Hallen ska stå klar i i januari 2018.