Inget alkoholförbud i Tanto

Fortfarande ok att dricka alkohol i Tantolunden under dagtid.
Fortfarande ok att dricka alkohol i Tantolunden under dagtid.
Alkoholförbud i Tantolunden och Drakenbergsparken har flera gånger tagits upp i Södermalms stadsdelsnämnd. Svaret från nämnden är återigen tydligt – alkoholförbud, nej tack.

En bostadsrättsförening på södermalm i Stockholm har skickat in ett medborgarförslag där de vill se ett totalt alkoholförbud i delar av Tantolunden och Drakenbergsparken. Det rör sig om ett område på ungefär 50 meter från flerfamiljshusen som vetter mot parkerna.

Känner sig otrygga

De beskriver i medborgarförslaget att de känner sig otrygga i området, som ligger precis intill deras hus. Detta på grund av ordningsstörningar, att människor dricker, synligt missbruk och narkotikaförsäljning. De menar att ett alkoholförbud skulle ge de boende och besökare i parken en dräglig miljö.

”Det är först när alkoholförtäringen begränsas som man kan prata om en park för alla”, skriver de i sitt förslag.

Ok att dricka dagtid

Men stadsdelsförvaltningen tror inte att ett alkoholförbud i delar av parkerna kommer att lösa problemen. De har vid flera tillfällen fått in liknande förslag, men de menar att lösningen på problemet istället är förebyggande åtgärder mot missbruk bland annat. Därför avslogs förslaget i stadsdelsnämndens möte i början av februari.

Idag är det förbjudet att dricka alkohol i Tantolunden mellan klockan 00-07. Nattförbudet klubbades i kommunstyrelsen 2015 efter många klagomål om högljudda fester och stölder i koloniområdena, bland annat.

LÄS MER: Vill ha alkoholförbud i Tanto