Inget beslut om bussterminal

Nacka Det blev inget bussterminalbeslut förra veckan. Terminalen var uppe för debatt på kommunfullmäktige i Stockholm men oppositionen yrkade på återremiss. Det innebär att beslutet skjuts upp.

Majoriteten siktar på att kunna fatta ett beslut på sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Mötet hålls den 6 juni.