Inget beslut om Saltsjöbanan

Nacka I förra veckan skulle landstingets trafiknämnd fatta beslut om upprustningen av Saltsjöbanan.

Enligt förslaget ska tågen gå i 12-minuterstrafik i stället för som i dag 20- och 40-minuterstrafik. Stationerna i Fisksätra och Tattby blir mötesstationer med dubbla spår och plattformar. Tidsplanen komprimeras. Under tioveckorsperioder somrarna 2015–2017 ersätts trafiken med buss. I anslutning till det körs reducerad trafik i fyra perioder à fem veckor. På så vis ska arbetet bli klart tidigare.

Men på mötet togs frågan aldrig upp.

– Det var en diskussion om var dubbelspåret ska vara och mer underlag behövs. Det ska tas upp på nästa möte i januari i stället och innebär inga förseningar, säger Mats Gerdau, (M) kommunstyrelsens ordförande i Nacka.