Inget fel vid upphandling av Slussengranskning

Stockholms kommun fick göra en direktupphandling av en granskning av Slussen.

Det fastställer kammarrätten i en färsk dom - och river därmed upp förvaltningsrättens beslut.

Det var efter valet 2014 som den nya majoriteten i Stockholm stad bestämde sig för att tillsätta en expertgrupp som skulle utreda vissa delar av nya Slussen.

Staden ingick avtal med fyra experter efter direktupphandling – men fick på pälsen av förvaltningsrätten i Stockholm. Rätten ansåg att detta inte var tillåtet och att avtalen därför är ogiltiga.

Beslutet överklagades till Kammarrätten i Stockholm som nu gör motsatt bedömning. Kammarrätten anser att staden fick använda sig av direktupphandling.

Det som skiljer domstolarna åt är om man ser de fyra experterna som enskilda experter eller som en sammanhållen grupp.

Kammarrätten anser att varje expert är en egen upphandling, vilket gör direktupphandling möjlig eftersom gränsen på 505 800 kronor inte uppnåtts. Förvaltningsrätten såg de fyra experterna som en och samma upphandling.

Här kan du läsa kammarrättens domslut.