Inget hästkött i barns och äldres mat

SOLNA De senaste veckorna har hästköttsskandalen skakat Europas konsumenter. Nötkött har ersatts med hästkött, utan att det angetts i innehållsförteckningen på flera färdigrätter. Även mat på skolor, äldreboenden och sjukhus kan innehålla hästkött.

Men i Solna finns ingen oro för att så skulle vara fallet.

– Vi har inte fått några indikationer på att det ska finnas hästkött i maten hos kommunala verksamheter i Solna, säger Helena Uddholm, förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Livsmedelsverket har bett fem kommuner att samla in prover främst från butiker, på färdigrätter och halvfabrikat som ska analyseras. Resultaten ska sedan vidarebefordras till EU-kommissionen.