SKL ser inga problem att folk pendlar långt

Niclas Johansson på SKL menar att utpendlingen egentligen inte är något problem för Stockholms kranskommuner..
Niclas Johansson på SKL menar att utpendlingen egentligen inte är något problem för Stockh
Södertörnskommunerna har alla gemensamt att de är stora utpendlingskommuner. Och röster har på senare tid höjts i rädslan att bli för stora utpendlarorter.
Men enligt Niclas Johansson, sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges kommuner och landsting, är utpendlingen inget problem för Stockholmskommunerna.

– För regionens kostnader för infrastruktur finns det ju fördelar om man bor och arbetar någorlunda i närheten av varandra, men det är egentligen inget kommunalekonomiskt problem i Stockholmsregionen med utpendlingen, säger han.

– De som pendlar ut betalar ju ändå inkomstskatten i kommunen de bor i.

Men näringslivschefen i Huddinge kallar det för en”ohållbar utveckling” att de flesta bor söder om stan men pendlar norrut för jobben, även Liberalerna i Haninge har uttryckt oro? 

– Det finns ju regioner med högre arbetslöshet där det är särskilt viktigt att det blir nya arbetsplatser, men i Stockholmsregionen är det ganska naturligt att en stor del av arbetsplatserna finns i de centrala delarna medan man kanske väljer att bo en bit ut, säger Niclas Johansson.

Det handlar mer om fördelar för individen än för kommunen att jobba på hemmaplan, menar han.

– Det är klart att om medborgarna hellre vill jobba där man bor och på det sättet spara pendlingstid så kan det vara skönt för dom personligen.