SD: ”Inget samarbete med M i Österåker”

15-åringen har erkänt brott.
SD: Inget samarbete med M än
I Österåker styr alliansminoriteten med stöd av SD "i vissa frågor" uppger Michaela Fletcher (M). Men enligt SD handlar det inte om något egentligt samarbete.

Trots stöd ”i vissa frågor” har moderaterna i Österåker just nu inget formellt samarbete med Sverigedemokraterna. Det uppger Peter Wihlner, gruppledare för SD i Österåker, med anledning av kommunalrådet Michaela Fletchers (M) tidigare uttalande i tidningen Dagens Nyheter.

”Kort kan sägas att SD och M/alliansen inte har något uttalat samarbete. Vi har däremot i vissa sakfrågor fört diskussioner” skriver han i mail till Mitt i och fortsätter:

”Hur pass formella eller informella dessa samtal har varit kan jag inte svara på, men det har inte utlovats någon motprestation för ett eventuellt stöd från SD”.

M i Österåker positiva till SD

Frågan om samarbete mellan SD och M väcktes förra veckan då Dagens Nyheter publicerade en enkät med anledning av M:s öppnande mot SD i rikspolitiken. I enkäten svarade moderata kommunal- och oppsitionsråd i länets 25 kommuner på frågan om de också var beredda att styra med stöd av SD.

Bara fyra svarade ”ja” på den frågan och en av dessa var kommunalrådet i Österåker, Michaela Fletcher (M), som också uttryckte att moderaterna redan styr i minoritet i Österåker genom stöd av SD ”i vissa frågor”.

Nu förtydligar Peter Wihlner (SD) att det inte handlar om något formaliserat samarbete med M i Österåker:

Oklart vad SD tjänat på stödet

”Om våra diskussioner med M har lett fram till någon positiv särbehandling kan vi inte svara på. Det finns i alla fall inget uttalat eller överenskommet i det fallet. Vi är mycket engagerade i barn och ungdomar samt föreningsliv och vi har lagt många motioner som gynnar just barn, ungdomar samt idrottsföreningar här i Österåker. De motioner vi har fått igenom är för att de är bra helt enkelt”, skriver han.

Peter Wihlner skriver också att hans parti gärna pratar med samtliga partier för att nå så breda politiska överenskommelser som möjligt. Bland frågorna som partiet är med och beslutar om i kommunen finns det dessutom, enligt honom, ”sällan eller nästan aldrig något som krockar med våra ideologiska skillnader”.

I grannkommunerna Vallentuna och Vaxholm blev svaret från de moderata företrädarna på DN:s enkät ”nej”, medan de i Danderyd och Täby undvek frågan eller svarade att samarbete inte är aktuellt.

LÄS MER:

Moderaterna i Roslagen om att ta emot SD-stöd

C i Österåker: Nej till samarbete med SD