Inget socialbidrag för bosparare

Kista En 30-årig Kistabo sökte ekonomiskt bistånd för att få hjälp med hyra, el och SL-kort under maj och juni förra året. Stadsdelsnämnden avslog ansökan. De ansåg att han kunde försörja sig själv eftersom han har 50 000 kronor på ett bosparkonto hos Riksbyggen.

Mannen överklagade beslutet då ett uttag från kontot skulle göra att han förlorade 17 års kötid. Förvaltningsrätten gav honom rätt, men nu nekar Kammarrätten honom stödet.