Inget stöd för att hyra ut gravmark

Sollentuna Lokaltidningen Mitt i skrev i förra veckan att Sollentuna kyrka planerar hyra ut outnyttjad gravmark, vilket bekräftades av kyrkorådets ordförande Björn Karlsson (M). Men enligt kyrko­fullmäktiges ordförande Kristofer Runow (POSK) är det inte aktuellt:

– Det finns i dag ingen majoritet, vare sig i tekniska nämnden som ansvarar för begravningsverksamheten eller i kyrkofullmäktige, för att hyra ut marken, säger han.

Enligt Runow visar dessutom en intern utredning att området kommer att behöva tas i bruk som begravningsmark redan om cirka 20 år.

– Det är beklagligt att uppgifter på idéstadium kommuniceras i media och därmed skapar förväntningar som troligen inte kommer att kunna infrias, säger han, men understryker att man gärna utreder om det finns alternativ mark att upplåta.