Inget svinn – återvinn!

Ny återvinningsstation i Arninge-Ullna.
Ny återvinningsstation i Arninge-Ullna.
Det nybyggda bostadsområdet Arninge-Ullna får allt fler bitar på plats. Den 16 november ska en ny återvinningsstation placeras där.

Kommunen vill att Arninge-Ullna ska växa fram som en ny levande centrumdel av Täby. Hittills har de boende stött på en del problem, då mycket av den service som finns i äldre områden inte är på plats. Bland annat har bristen på dagisplatser varit stor.

Nu ska det i varje fall bli lättare att sopsortera. En ny återvinningsstation placeras ut i området.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och skapa goda förutsättningar i vardagen för våra återvinnare. Den nya återvinningsstationen innebär en välbehövlig utökning i Täby, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.