Inget utegym i Grimsta

Det blir sannolikt inget nytt utegym i Grimstaskogen - åtminstone inte nu.

Definitivt beslut tas på nästa sammanträde i fullmäktige den 4 april.

Idén om ett utegym i Grimstaskogen kommer från ett medborgarförslag. Men kultur- och fritidsnämnden konstaterar att det i nuläget inte finns pengar till en sådan satsning.

Kultur- och fritidskontoret är dock positiv till själva idén och kommer att plocka in frågan i den plan för aktivitetsytor som just nu arbetas fram.

I Upplands Väsby kommun finns det idag utegym på fyra platser – Vilundaparken, Smedsgärdsspåret, Sandaspåret och Runbyspåret.