ANNONS

Nej till inglasade balkonger vid torget

Så här ser balkongerna ut i dag. Men de boende vill att de glasas in.
Så här ser balkongerna ut i dag. Men de boende vill att de glasas in.
En bostadsrättsförening vid Sjövikstorget i Marievik vill glasa in sina balkonger. Orsak: man vill få tysta uteplatser.
Men stadsbyggnadskontoret säger nej och uppmanar politikerna att göra detsamma.
ANNONS

Bostadsrättsföreningen vid Sjövikstorget-Sjöviksvägen vill ha lugn och ro på sina balkonger. Därför har man ansökt om att glasa in de uteplatser som vetter mot gatan och torget.

En trafikbullermätning visar nämligen att bullret överstiger den ljudnivå som tillåts i detaljplanen. Dessutom talar prognoser för att trafiken kommer att öka i området

Men det biter inte på stadsbyggnadskontoret, som pekar på att de boende har en gemensam uteplats på gården att tillgå.

Bostadsrättsföreningen menar dock att gården till stor del används som lekplats av en förskola och att den gemensamma uteplatsen är relativt liten.

– Vi har inte gjort någon bullermätning där, men det är ingen plats där man kan vistas i lugn och ro. Vi har många äldre i huset som inte kan nyttja gården. Jag förstår faktiskt inte stadsbyggnadskontorets argument, säger Göran Risberg, ordförande i bostadsrättsföreningen Sjövikskajen.

Och du tycker inte att inglasade balkonger förstör intrycket av fastigheten?

– Nej, det tycker jag verkligen inte, det är bara löjligt.

Stadsbyggnadskontoret anser inte att det finns tillräckliga skäl för att gå emot detaljplanens uttryckliga förbud mot inglasning. Därför föreslår man att ansökan avslås.

Beslut tas av stadsbyggnadsnämnden nästa vecka.

ANNONS