Unga överviktiga ska få mer hjälp

STOCKHOLM Unga överviktiga ska få bättre hjälp av vården i Stockholm. Därför invigdes i förra veckan Överviktscentrums nya och större lokaler på Norra Stationsgatan. På centrumet tar man emot cirka 400 patienter per år, varav hälften är mellan 16 och 25 år.

– Unga vuxna med övervikt är en utsatt grupp. Genom ett särskilt uppdrag till Överviktscentrum att arbeta med dessa gör vi bryggan tydlig mellan barn- och vuxensjukvården, säger Birgitta Rydberg (FP).