Notan för inhyrd personal har fördubblats

Kommunens kostnad för inhyrd personal har ökat kraftigt. I år landar summan på över 12 miljoner – en ökning med 125 procent jämfört med förra året.

Dagens Samhälle publicerade nyligen en granskning som visade att kommunernas kostnader för personal som hyrs in från bemanningsföretag har ökat kraftigt. 40 procent har totalsumman för kommunerna ökat på ett år – från 2014 till 2015 – enligt granskningen.

Tyresö la förra året cirka 5,6 miljoner kronor på inhyrd personal, visar tidningens granskning. Det är det överlägset mesta som kommunen har lagt på inhyrd personal under de fem år som Statistiska Centralbyrån har siffror för, visar det sig när Lokaltidningen Mitt i tar fram statistik för fler år.

I år blir notan ännu högre. I slutet av november var kostnaden uppe i 12,5 miljoner kronor, enligt Jonas Jansfors, HR-chef vid kommunen.

Pengarna har framför allt gått till inhyrd personal vid barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. De är kommunens två största förvaltningar.

– Den stora ökningen har vi haft på socialförvaltningen. Det kan hänföras i mycket mycket hög grad till inhyrd personal inom individ- och familjeomsorgen. Vi hade en situation förra hösten och även i våras där vi hyrde in väldigt mycket personal och under en period även ett par chefer, säger Jonas Jansfors.

Lokaltidningen Mitt i Tyresö har tidigare berättat om att 287 utsatta barn och ungdomar saknade handläggare vid barn- och ungdomsenheten i april, när en oberoende utredare gjorde en granskning. Av dem var nästan 100 ensamkommande flyktingbarn. Ungefär hälften av socialsekreterarna på enheten hade lämnat sina tjänster. Utredaren krävde omedelbart kraftfulla åtgärder.

I mitten på september hade alla barn och ungdomar handläggare.

– Vi har rekryterat folk och tagit hjälp av konsulter och nu har vi klarat av att lösa situationen, sa enhetschefen Eva Tullander då till Mitt i.

Men att notan för inhyrd personal har ökat kan inte bara förklaras med situationen på socialförvaltningen. Kostnaden har också ökat för barn- och ungdomsförvaltningen – men inte alls lika mycket, enligt Jonas Jansfors. Där handlar det dels om inhyrda lärare och dels om kockar och måltidspersonal.

– Vi står inför en omorganisationen där alla kök kommer att samlas under en kost- och måltidsverksamhet. Vi har inte velat dra på oss nya anställningar innan den nya chefen, som tar över verksamheten den 1 januari, har fått titta över organisationen och vilka kompetenser som behövs, säger han.

Han menar att kostnaden för inhyrd personal inte kommer att fortsätta öka nästa år.

– I båda fallen ser vi att det kommer att vända 2017. Vi har successivt nyanställt på socialförvaltningen. Vi har nått vår peak, säger Jonas Jansfors.

”Vi har nått vår peak.”

Hur ser du på att ni har haft så mycket inhyrd personal?

– Även om det är en stor ökning så är det sett till hela vår personalbudget inte mycket pengar. Men det är klart att kostnaden har varit för hög. Vi har tvingas till lösningar som har varit dyra och kortsiktiga. Vi vill ha tillsvidareanställd personal i verksamheterna, men under en period klarade vi inte det.

Vad vill ni ner till för kostnadsnivå?

– Det är svårt att säga. Vi kan inte räkna med att kostnaden försvinner helt eftersom vi kommer att behöva köpa in tillfällig kompetens.

Tyresö hamnade på plats 49 av Sveriges kommuner när Dagens Samhälle rangordnade dem utifrån hur mycket notan landade på år 2015.

Fakta

Kostnader för inhyrd personal

Kostnader för inhyrd personal:

2016: 12,5 miljoner (till och med november)

2015: 5,6 miljoner

2014: 3,4 miljoner

2013: 4,7 miljoner

2012: 2,7 miljoner

2011:  2,6 miljoner

Källa: Statistiska Centralbyrån, Tyresö kommun