Inhyrd sköterska gav inte medicin

Värmdö Kommunenhar gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria efter att en inhyrd sjuksköterska på ett av kommunens vårdhem struntat i ordinationen av medicin till en patient med en nyupptäckt blodpropp.

Sjuksköterskan, anställd av ett bemanningsföretag, jobbade sitt första kvällspass på vårdboendet och hade fått både skriftlig och muntlig information om ordinerad dos av det blodförtunnande läkemedlet Fragmin. Trots det gav hon en annan dos av läkemedlet. Hon valde också att inte ge ordinerad dos av T-Waran, en annan medicin mot blodpropp.

Lex Maria-anmälan gjordes eftersom händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. Patienten har dock inte skadats märkbart.