Fler med låg inkomst saknar hemförsäkring

Många låginkomsttagare saknar hemförsäkringar. Åsa Lindhagen (MP) socialborgarråd.
Rester av möbler från brandhuset i Rågsved och socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).
Många som drabbades av branden i Rågsved hade ingen hemförsäkring.
Siffror från SCB visar att en av tio med låg inkomst är utan hemförsäkring. Dels på grund av ekonomiska skäl men i många fall saknas kunskap.
– Där har staden ett informationsansvar, säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Ett av tio hushåll i den lägsta inkomstgruppen i Stockholms län saknar hemförsäkring. Det visar siffror från SCB.

Statistiken är från 2015 och delar in länets hushåll i fem inkomstkategorier. I grupperna med högst inkomst har närmare 99 procent en hemförsäkring tecknad. I den lägsta inkomstgruppen är den siffran knappt 88 procent i Stockholm.

– Det är allmänt känt att många i socialt utsatta områden inte har hemförsäkring, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå och specialiserad på boendeförsäkringar.

Enligt honom är avsaknaden i vissa fall självvald men mycket beror på okunskap om vad en hemförsäkring egentligen innebär.

Två stora bränder på ett år

I januari i år brandhärjades ett höghus i Rågsved, där många av de boende saknade hemförsäkring.

– Jag bor i andra hand, jag visste inte att man skulle ha det. Tidigare var det mitt ex som skötte allt sånt, sa Janjira Pettersson, en av de boende i huset, till Mitt i.

Liknande situation var det för boende i ett höghus i Husby som i januari för ett år sedan drabbades av stora skador efter en brand.


Lägre inkomst – färre försäkrade

SCB delar in befolkning i fem inkomstgrupper, så kallade ”kvintiler”. Ju lägre inkomst desto lägre benägenhet att ha hemförsäkring. Siffror för Stockholms län.

Källa: SCB


Efter branden i Rågsved har Stockholms stad stöttat drabbade med kostnader för tillfälligt boende och alla är välkomna att söka och bli beprövade ekonomiskt bistånd för sina förluster.

Stadens ansvar att informera

Men staden har även ett informationsansvar innan olyckan är framme. Det säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

– Att ha varit med om en brand är svårt i sig. Att då sakna hemförsäkring är ett extra hårt slag och informationsfrågan är viktig att ständigt ta upp från socialtjänsten, säger hon.

På vilket sätt?

– Att socialtjänsten i möten med människor alltid informerar om hemförsäkring och hjälper till att teckna en.

En annan del i stadens ansvar rör de kommunala bostadsbolagen.

– De skickar alltid ut information om försäkringar och erbjuder dessutom rabatter det första året som hyresgäst. Det är viktigt för de kommunala bolagen att föregå med gott exempel, säger Åsa Lindhagen.

Svårt att lagstadga

Ett förslag – som länge diskuterats inom politiken – är att lagstadga om att en hemförsäkring likt en trafikförsäkring ska vara obligatoriskt att teckna.

Men förslagen som lagts i riksdagen har avslagits med hänvisning till inskränkning av den individuella friheten att bestämma över sin egendom.

– Det är en stor fråga som är svår att uttala sig om och skulle kräva ett helt nytt nationellt system. Det är klart att det är något att titta vidare på men nu får vi förhålla oss till hur systemet ser ut och då är just informationsfrågan viktig för vår del, säger Åsa Lindhagen.