Inkomsten är högst i centrala Huddinge

2010 var ett gott år för dem med högst inkomster i Huddinge, visar en kartläggning som Lokaltidningen Mitt i har gjort.

Samtidigt minskade snittinkomsterna i kommunen.

Huddingebornas inkomster minskade under senaste taxeringsåret, precis som för resten av befolkningen.

Genomsnittsinkomsten i Huddinge kommun år 2010 var 247 700 kronor, mot 248 100 året innan. Den låg nästan 20 000 kronor över riksgenomsnittet, men samtidigt nästan 10 000 kronor under snittinkomsten för Stockholms län.

Bäst tjänar man i centrala Huddinge, alltså Sjödalen-Fullersta, samt i Segeltorp och Stuvsta-Snättringe.

Tittar man på de tio personer med högst inkomst av både tjänst och kapital 2010 återfinner man fem i Sjödalen, fyra i Segeltorp och en i Stuvsta. De som tjänade mest det året har höjt sina inkomster rejält från året innan.

Mest tjänade ett par i tandläkarbranschen. De deklarerade var för sig för tjänsteinkomster på drygt tre miljoner kronor och till det ett överskott av kapital på 40 miljoner. 2009 låg deras förvärvsinkomster runt 800 000 och kapitalöverskotten på dryga två miljoner.

Den som deklarerade för högst förvärvsinkomst under 2010 är en snart 50-årig man i Segeltorp som är i elektronikbranschen. Han hade 8,3 miljoner kronor i lön och deklarerade samtidigt ett överskott av kapital på 3,5 miljoner. Välbeställda kvinnor tjänar i mindre utsträckning än män sina pengar på arbete.

Bland de 100 Huddinge­bor med högst förvärvsinkomst finns bara 15 kvinnor. Tar man med överskott av kapital finns 24 kvinnor på listan.

Snittinkomsten för Huddingekvinnorna (221 400 kronor) ligger nästan 60 000 kronor lägre än männens.

En långsiktig stadig trend är att andelen med högre inkomst ökar samtidigt som allt fler inte har någon inkomst alls. Totalt i kommunen deklarerade 9,2 procent av invånarna från 16 år noll i inkomst.

Fakta

Stuvsta i topp

Andel som tjänade mer än 360 000 kronor om året 2009 i procent.

Källa: Huddinge kommun