Innergårdar får grillar och 200 meter lekplats

Johanna Axelsson är projektledare för den nya innergården i Alby som ska stå klar i juli.
Johanna Axelsson är projektledare för den nya innergården i Alby som ska stå klar i juli.
Botkyrkabyggen satsar på miljonprogramshusens innergårdar i Alby. En "lekboulevard" med grillplatser och paviljonger ska stå klar i juli.

Den 200 meter långa lekplatsen börjar ta form på Lagman Lekares väg i Alby. Landskapsarkitekten och projektledaren bakom idén är Johanna Axelsson på Botkyrkabyggen.

– Det är en stor gårdsrenovering som vi gör. Det är tänkt att bli som ett stort gårdsrum som är 200 meter långt som du kan leka dig igenom, berättar hon.

Några större renoveringar av gården har inte gjorts sedan husen byggdes på 70-talet.

– Gården färdigställdes någon gång på 80-talet, sedan dess har det bara gjorts smårenoveringar.

På den befintliga gården ska det nu göras gångar i de häckar som nu avgränsar till mindre ytor. Linbanan kommer att renoveras och vara kvar, vissa ytor kommer att hägnas in för de små barnen och en stor gunganordning med sex platser kommer att sättas upp. Fruktträd, klätternät och hinderbana ska också få plats.

Utöver en bättre lekyta så har hyresgästerna också efterfrågat fler grillplatser.

– Det kommer att bli sju nya grillplatser, där de som vill grilla får ha med sig eget galler. Det är många som inte vill grilla när det till exempel varit kött på innan, så det här är en bra lösning. Sedan blir det fler paviljonger, säger Johanna Axelsson.

Höghusens entréer kommer att fräschas upp med nya planteringar, och parkeringsplatser närmare entréerna är också på gång.

– Vi bygger nu utefter hur folk har rört sig, man ser till exempel att det blivit upptrampade stigar i stället för att de går på de befintliga gångarna. Det kommer vi att ta till vara på, säger Johanna Axelsson.

Insatserna är tänkta att leda till att både hyresgäster och skol- och förskoleelever ska kunna nyttja gården bättre.