Innerstan får ny blåbuss – turer läggs om

Blåbuss
Det kommer en ny blåbuss till innerstan i vinter, men flera linjer i stan läggs också ner.
Det kommer en ny blåbuss mellan Hagastaden och Ropsten när SL satsar på busstrafik. Och flera busslinjer i innerstan får nya turer – eller linjer som läggs ner.
– Tyvärr kan man inte alltid göra alla helt nöjda, säger Jesper Pettersson på SL:s presstjänst.

Busskartan i innerstan kommer delvis att ritas om. Den 10 december ska nya förändringar träda i kraft. Som nog både kommer roa – och oroa resenärer.

– Man ser över utbudet årligen och har redan nu börjar arbetet att se över trafiken för 2019. I år har vi en god ekonomi som gör att vi kan satsa på busstrafiken, säger Jesper Pettersson på SL:s presstjänst.

Men redan i december 2017 kommer en ny blåbuss sättas in i trafik, som kommer att köra mellan Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden/Ropsten.

– Det är ett svar på det som händer i Stockholm med mycket stadsbyggande. Vi har identifierat att behovet finns för ny stombusslinje mellan nya Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden, säger Jesper Pettersson.

Linje försvinner

Men i innerstan försvinner också buss 59, som går mellan Södermalm och Fredhäll. Flera andra linjer kortas också, men enligt SL ska andra bussar kunna ersätta turerna som ändras eller dras in.

– Först och främst ska man säga att det görs en stor satsning på nya avgångar. Men vi tittar på var behoven finns och planerar för att det ska så bra som möjligt för så många som möjligt, och då kan kan man tyvärr inte göra alla helt nöjda, säger Jesper Pettersson.

Se faktaruta nedan för alla förändringar i busstrafiken.

Fakta

Så ändras din busslinje

Linje 6: Det blir en ny stombusslinje – alltså en lång blåbuss – mellan Ropsten och Hagastaden. Bussen kommer bland annat gå via KTH och Odenplan.

Linje 53: Sträckan mellan Centralen och Kulturskolan har enligt SL få resenärer och kan läggas ner eftersom buss 1 ändå kör sträckan. Istället ska 53:an ta över 69:ans nuvarande sträckning mellan Centralen-Odenplan-Karolinska institutet.

Linje 59: Läggs ner helt eftersom det ska vara för få som åker mellan Hammarbyhamnen och Centralen. För att täcka upp för detta säger SL att man skapar fler turer för 76:an på helger mellan 17.00 och 22.00. Sträckan Fredhäll-Centralen tas över av buss 65.

Linje 65: Linjen förlängs till Fleminggatan-Kungsholms strand-Hornsberg-Fredhäll för att täcka upp för 59:an som försvinner.

Linje 69: Linjen kortas och trafikerar enbart Centralen-Blockhusudden. Den norra delen av sträckan ersätts av 53 och sträckan ska enligt SL få högre tätturhet efter förändringen.

Linje 71: Kortturerna på vardagar mellan Sickla udde och Slussen dras in. Bussarna kommer också gå mer sällan än i dag.

Linje 72: Sedan pendeltågen började köra nya sträckor i juli 2017 trafikerar linje 72 sträckan Odenplan – Östra station – Frihamnen. Men bara på vardagar 06.00 – 19.30 och inte på helger. Hållplatserna Karlbergs station och Norrbackagatan blir utan trafik. Eftersom 53:an ersätter 69:an på Karlbergsvägen får den sträckan tätare trafik än tidigare och det finns kapacitet även för de som i dag åker 72:an.

Linje 73: Tas helt bort och ersätts av blåbuss 6. Den nya stombussen kommer dock inte stanna på Karolinska institutet västra och norra.

Linje 74: Eftersom tvärbanan förlängs så kör bussen bara mellan Mariatorget och Sickla udde.

Linje 76: Får utökad trafik på helgkvällar för att ersätta buss 59. Eftersom Hamnvägen är i dåligt skick så kör bussan Lidingövägen fram till att Hamnvägen fixas till. Därmed försvinner stationer på Andra och Tredje tvärvägen.

Linje 93: Förlängs till Kvarnholmen-Jarlsberg.

Källa: Trafikförvaltningen SL