Innerstans mackar bevaras för framtiden

Statoil vid Birger Jarlsgatan och Shellmacken på Strandvägen ser ut att bli kvar.

Bevarandet av Skönhetsrådets favoritmackar får nu även stöd från stadsbyggnadskontoret.

Innerstadens få kvarvarande bensinmackar har ett kulturhistoriskt värde. Det har rådet till skydd för Stockholms skönhet tidigare slagit fast. Skönhetsrådet önskar därför att så många som möjligt av dessa ska få finnas kvar.

Det är framförallt två aktiva stationer på Östermalm som Skönhetsrådet vill skydda.

Statoil i korsningen Birger Jarlsgatan–Kungsstensgatan och OKQ8 vid Värtavägen.

Och nu har även stadsbyggnadskontoret, till viss del, ställt sig bakom rådets förslag. I ett tjänsteutlåtande påpekar man visserligen att macken på Värtavägen är under avveckling och att man är positiv till att nya bostäder i stället byggs där. Men att det finns en poäng i att macken vid Birger Jarlsgatan finns kvar, det är kontoret och Skönhetsrådet eniga om.

– Vi håller med Skönhetsrådet om att den har ett visst kulturhistoriskt värde, även om den har ändrats under åren, säger Fredrik Jensen på stadsbyggnadskontoret.

Skönhetsrådet tycker också att Shellmacken på Strandvägen, som i dag inte används som bränslestation, ska finnas kvar och byggas om till ett museum för bilismens historia i Stockholm.

Även i den frågan delar kontoret uppfattningen om att stationen, som ritades av Peter Celsing 1955, har stora arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Många av innerstadens mackar har lagts ner under de senaste de tio åren. Och huruvida Statotilmacken vid Birger Jarlsgatan får vara kvar är nu främst upp till länsstyrelsen. Men från stadsbyggnadskontorets sida påpekar man att det också finns risker med att ha bensinmackar i innerstan.

– Det är förenat med brandrisk och miljöfaktorn spelar in eftersom det generar tung trafik, säger Fredrik Jensen, som ändå ser en poäng i att ha bensinmackar i city.

– Det finns en serviceaspekt där de boende i området eller taxichaufförer måste kunna tanka. Det är de aspekterna man får ställa mot varandra, säger han.