”Inrätta lokala ungdomsparlament!”

"Inför ett lokalt ungdomsparlament i Rinkeby-Kista så ungdomarna får mer inflytande"
I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår en medborgare att de unga ska få vara med och ta beslut i nämnden.

Skribenten till medborgarförslaget, som lämnades in i början av augusti, tycker inte att ungdomars inflytande speglas i de nuvarande stadsdelsnämnderna och förvaltningarna.

”Ungdomar mellan 16-18 år är mogna för röstsedel = aktivt demokratiskt deltagande”.

Medborgarförslagsskribenten föreslår att lokala ungdomsparlament införs i de nuvarande stadsdelsnämnderna och att medborgarna får rösta på en särskild ungdomslista i varje stadsdel för att urvalet ska ska demokratiskt.