Insamling för folkomröstning har passerat mål

Vaxholms kommunhus
I början av nästa år tänker folkinitiativet lämna in sin namnlistor till Vaxholms stad.
En folkomröstning om Norrbergsskolan i Vaxholm blir allt mer sannolik. Nu har folkinitiativet samlat mer än de tio procent av rösterna som krävs för att frågan ska tas upp i fullmäktige.

Det kan blir andra gången gillt för de som vill ha en folkomröstning om den tänkta rivningen av Norrbergsskolan. För en tid sedan passerade insamlingen tusen insamlade namn – och det behövs bara cirka 850 godkända namn, tio procent av de röstberättigade i Vaxholm –  för att frågan måste tas upp i fullmäktige.

– Namninsamlingen fortsätter fram till jul, men jag har lagt ut listorna på ett antal personer för räkning och granskning så att de är rätt innan de lämnas till kommunen, säger Sten Wickström på Vaxholms vänner, som leder folkinitiativet.

Kontrollen så att alla insamlade namn är fullständiga med för- och efternamn, namnunderskrift, datum, adress och fullständigt  personnummer är viktig eftersom kommunen tidigare i detta fall visat sig vara synnerligen noggrann.

Enligt Sten Wickström är det inte osannolikt att man kommer att hinna samla ihop ungefär lika många namn som vid den förra insamlingen, 2015. Den fick ihop mer än 1 200 namn, enligt en del uppgifter drygt 1 400 namn.

Men av dessa underkände kommunen alla namn utom 714, för att de saknade diverse formella uppgifter, i många fall fullständiga personnummer.

I januari har Folkinitiativet för avsikt att lämna över de nya namnlistorna till kommunen. En förhoppning är att fullmäktige ska kunna besluta om folkomröstningen på sitt första sammanträde nästa år. Kommer frågan om folkomröstningen upp i fullmäktige har oppositionen – S, V och Waxholmspartiet – borgerligt alternativ lovat att stödja den, vilket enligt reglerna räcker för att den ska bli av.