Insändare: ”Dra åt samma håll för spårtrafiken”

Satsa på den befintliga Roslagsbanan, anser skribenten.
Satsa på den befintliga Roslagsbanan, anser skribenten.

Sverigeförhandlingarna har skapat smolk i glädjebägarna och krossat drömmar. Men blivit så, då kommunerna icke haft alternativa och samordnade planer, utan närmast verkar lurpassa på varandra, trots försäkran om att vilja samma sak.

Man måste inse att det finns begränsat med penningmedel. Men ju fler kommuner som drar åt samma håll, desto lättare kan man driva igenom önskemålen. Men var finns besparingarna? Det kan inte vara ekonomiskt försvarbart med kostnaderna för en tunnelbana, närmast dragen parallellt med Roslagsbanorna. Alltså bör befintliga Roslagsbanan satsas på.

Men hur har man samordnat med bland annat Upplands-Väsby och Norrtälje kommuner? Detta för en satsning på spår till Arlanda som Kapellskär via Norrtälje södras Norrtäljeporten. Besparingarna till detta eller delar finns, genom att vid gamla Albano station göra överstigning från Roslagsbanan (om man inte vill som ofta görs utomlands satsa på en extra rälsdel i det befintliga spåret, så kallat trespår) till befintliga upprustade Värtabanan.

Mot Lidingö, eller mot Centralen via Norra station med Karolinska sjukhuset och Karlberg/Tomteboda, dit för övrigt Citybanan kommer att gå. Färdmöjligheter finns där på stambanan norrut, likväl som söderut mot just Centralstationen. Men det måste finnas vilja och omtänkande.

John-Lars de Chasseur

Replik? Skriva en insändare om något annat? Klicka här!