Insändare: ”Dumdristigt att dra ner på busstrafiken”

Återinför de indragna avgångarna, kräver skribenterna.
Återinför de indragna avgångarna, kräver skribenterna.

Bussar på 99 linjer över hela länet har försvunnit och fyra busslinjer läggs ned helt. Efter snart tio år av moderatstyre i landstinget är SL:s ekonomi kraftigt pressad och har ett underskott på 500 miljoner kronor. Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken är fortsatt låg och kostnaderna har ökat i mycket högre takt än biljettintäkterna.

Svaret från trafiknämnden i Stockholms läns landsting är kortsiktiga taxehöjningar och nedskärningar i trafiken som inte kommer lösa SL:s ekonomiska problem.

Det är tvärtom ekonomiskt dumdristigt att skära i trafiken då det är den som genererar viktiga biljettintäkter. Bussnedskärningarna kommer inte heller stoppa SL:s skenande kostnader. I stället måste busstrafiken effektiviseras så att vi får fler bussresor per skattekrona och lönsamma kollektivtrafikinvesteringar som ger ökade intäkter måste prioriteras.

I höstas la vi fram sparförslag som skulle skära i kostnader på de delar i SL:s verksamhet som inte drabbar bussresenärerna. Vi föreslog bland annat att skrota en pendelbåtslinje mellan Solna och Södersjukhuset som visade sig vara dyr, olönsam och som inte skulle locka fler resenärer. Vi föreslog också bättre kontroller av sms-biljetter för att få bukt med fusket inom SL-trafiken.

Trots att trafiknämnden nu genomför våra sparförslag väljer dom ändå att skära i busstrafiken. Vi kan inte acceptera nedskärningar i kollektivtrafiken som slår hårt mot Täbyborna och som innebär minskat resande och lägre biljettintäkter. Vuxna behöver kunna åka kollektivt till arbetet och barn och unga ta sig till skola och fritidsaktiviteter. Då behöver vi satsa på kollektivtrafiken och göra den tillgänglig för fler, inte färre.

Därför kräver vi att bussavgångarna återinförs på samtliga linjer i Täby.

Talla Alkurdi (S), oppositionstrafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting, Annica Gryhed (S), oppositionsråd, Täby

Svara på insändaren eller skriv en om något annat ämne.