Insändare: ”Flyktingbostäder ska vara spridda”

De flyktingar som tas emot i Vallentuna ska bo på flera olika platser i kommunen, anser skribenterna.
De flyktingar som tas emot i Vallentuna ska bo på flera olika platser i kommunen, anser skribenterna.

2016 kommer invånarna i Vallentuna att få nya grannar. Vi kommer ta emot vuxna flyktingar, familjer och ensamkommande barn. Alliansen i Vallentuna antog 2015 ett handlingsprogram för att förbättra mottagande och integration av flyktingar. Miljöpartiet har deltagit aktivt i arbetet och varit lösningsorienterade. Det handlar om bostäder, skola, arbetsmarknadsfrågor och att samarbeta med civilsamhället.

Med anledning av ny lagstiftning har vi inte några alternativ än att bygga paviljonger för att tillgodose behoven på kort tid. De nya reglerna gör alla kommuner skyldiga att ta emot den andel som de får anvisade.

Därför har kommunen utvärderat platser där processen skulle kunna vara snabb, på kommunal mark, samt med el-, vatten- och avlopp i närheten. Dessutom ville vi att det skulle vara nära till kollektivtrafiken. De platser där ansökan om tillfälligt bygglov nu gjorts till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 11/2 är framtagna utifrån dessa kriterier. Fler platser framförallt i tätorten utreds.

Vi är medvetna om att förslagen har väckt oro och frågor och beklagar att kommunikationen blivit lidande i den tidspressade behandlingen. Den demokratiska processen pågår och påverkas av att bygglovsprocesser är reglerade i lag. Vi behandlar de frågetecken som dykt upp noga och skyndsamt och vill hålla en dialog på de föreslagna platserna.

Vi är eniga i att Vallentuna är och ska vara öppet mot omvärlden och att boendena ska vara spridda över hela kommunen. Sverige befinner sig i ett mycket svårt läge. Vallentuna likaså. Men vi ska ta vår del av ansvaret och arbeta för att tillskottet av invånare inte blir på bekostnad av vår nuvarande välfärd utan i stället blir ett tillskott och en resurs till vår kommun. Vi ser fram emot en fortsatt dialog kring hur vi tillsammans kan arbeta för att våra nya invånare blir en del av vårt samhälle.

Parisa Liljestrand (M), Sofia Segergren (C), Ylva Mozis (L), Stig Nyman (KD), Nicklas Steorn (MP), gruppledare

Svara på den här insändaren eller tyck till om något annat.