Min lokala hjälte

Insändare: ”Kallhälls villastad hotas”

Björklidens bostadshus från 1920-talet är typiska för villastaden. Men enligt insändarskribenten hotas den kulturella miljön av en tänjande tolkning av detaljplanen för att kunna bygga nya bostäder inom området.

Kallhälls villastad, Björkliden, är ett av Järfällas historiskt värdefulla bostadsområden.

Villastaden byggdes öster om Bolinderbyns bostadsrätter för att möta bostadsbehovet bland Bolinderverkens arbetare som önskade egnahem. I början av 1930-talet hade villastaden 150 invånare. Nu är antalet tredubblat. Men än idag är de vackra bostadshusen från 1920-talet, med mansardtak och tomter om minst 700 kvm per enfamiljshus, typiska för villastaden.

Villastadens kulturella miljö hotas nu av en tänjande tolkning av gällande detaljplan. Det leder till rivning av gammal historisk kulturbebyggelse och kraftig förtätning av bostäder inom området.

Bygglov har nyligen getts för rivning av en gammal friliggande ”villastadsbostad” samt nybyggnation av parhus (tvåbostadshus) på den tomt som enligt detaljplanen är avsedd för ett friliggande bostadshus. Detta har skett efter delegation, det vill säga utan principiell demokratisk politisk diskussion inom miljö- och bygglovsnämnden. Detta bygglov kan verka prejudicerande, vilket kan leda till att villastaden inom några år förlorat sin karakteristiska form.

Politik handlar om att välja mellan mål som ofta står i konflikt med varandra. I det här fallet tycks tillväxtmål och ekonomi segra över livskvalitet och historiskt kulturarv, utan att transparent politisk diskussion förts om målkonflikten.

Ett offentligt politiskt samtal bör ske kontinuerligt om såväl ekonomisk tillväxt, bostadsbehov och livskvalitet som om kultur. Järfällas gamla, nya och kommande medborgare kan som valmanskår kräva det. Kommunens förutsättningar och behov har förändrats sedan 1970-talet.

Det är angeläget att detaljplanen från 1977 revideras så att inte utrymme ges för tolkningar som främst styrs av ekonomiska tillväxtbehov.

Vilka förtroendevalda och partier i nämnder och fullmäktige tar ansvar och initierar detta?

Rolf och Irene Gustafson

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.