Insändare: ”Mogert försöker kidnappa estetiken”

Ombyggnaden av Stureplanskvarteret ifrågasätts av insändarskribenten.
Ombyggnaden av Stureplanskvarteret ifrågasätts av insändarskribenten.

”I Mitt i Östermalm den 22 mars kunde vi läsa om stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogerts missnöje med att Mark- och miljödomstolen upphävt detaljplanen för husbygget vid Värtavägen. Inte nog med att han är rasande för att domstolen lägger sig i, han menar dessutom att de inte borde argumentera som de gör för att de saknar estetisk kompetens, underförstått att den upphävda detaljplanen står för detta.

Det finns alltid delade meningar om estetik. En skillnad som alltid funnits också mellan olika arkitekter – för det verkar vara den kompetensen som Mogert menar att domstolen saknar. Men arkitekter kan köpas och vi har många sådana projekt på gång.

Det är få som tycker att miljonprogrammet ska berömmas för estetiska kvaliteter, men det ritades av den tidens ”estetiska kompetens” i Mogerts bemärkelse.

Nej, den estetik som Mogert och många av hans kollegor i stadshuset står för är snarast överexploateringens fragmentariska estetik.

Se vad som gjorts de senaste åren och vad som är planerat som stadsförnyelse. Stadens skyline har förändrats på ett sätt som knappast kan tillskrivas estetiska kvaliteter.

Frågan om Slussen har rest många protester, inte minst från samhällets högsta estetiska kompetens (till exempel Konstakademien). Det är knappast estetiska, utan snarast spektakulära syften bakom förslaget till Nobelhus på Blasieholmen. Detta och den ombyggnad av Stureplanskvarteret som Mogert verkar positiv till röjer väg för exploateringskapitalet (också om det kommer från Förenade arabemiraten).

Där finns mycket pengar att köpa arkitekter för, men det är tveksamt om det därför handlar om estetiska kvaliteter i första hand.

Vi ser också att Mogert avslöjar ett förakt för våra samhälleliga institutioner som ska garantera stabilitet i vår demokrati och vårt rättssamhälle. Ett förakt som också manifesterat sig tydligt i Slussen-projektet.

Tack Mogert, för att du är så öppen med dina åsikter, så att vi ser hur din tankevärld ser ut. Något att minnas till nästa val.”

Bertil Johnsson