Insändare: ”Täbys rondeller är livsfarliga”

Rondeller ska inte innehålla en massa hårda material, anser skribenten.
Rondeller ska inte innehålla en massa hårda material, anser skribenten.

Den tragiska olyckan i Södertälje när fem ungdomar omkom på grund av ogenomtänkta säkerhetslösningar (en simpel vägbom sedan 25 meter till en säker död) vid broöppning, leder osökt till Täbys rondellösningar.

Förutom att Täbys rondeller i folkmun anses som fulast i Sverige så är de även livsfarliga. Dessa rondeller är hårda, byggda med stora höga stenkanter och kröns av antingen hårda vassa metall konstruktioner eller stora stenbumlingar på toppen.

Varför kan man undra? Det finns, som vid olyckan i Södertälje, en mängd olika orsaker till varför det går illa i vissa sammanhang. Halka i kombination med hög fart, hög fart generellt, orutin med mera. Till och med rattonykterhet eller fylleri. Ska man, ofta orutinerade ungdomar, då straffas med svåra skador eller ändå värre?

Varför bygger Täby och Vägverket oförlåtande trafiklösningar i våra rondeller? Varför ska man slå sönder hela sin bil vid ett misstag eller ändå värre skadas eller dödas? Ersätt dessa idiotiska stål och stenmonument som absolut inte har i en trafikmiljö att göra, med stöt absorberande rundlar eller andra förlåtande material.

Tänk till

Replik? Skriva om något annat ämne? Klicka här!