ANNONS

Insänt: Öppna BB på Nacka sjukhus

BB Sophia stänger, och platsbristen är akut, menar skribenten.
BB Sophia stänger, och platsbristen är akut, menar skribenten.
ANNONS

Förlossningsvården är i kris! Förbered öppnandet av en förlossningsklinik på Nacka sjukhus.

Jag förstår att det tar tid att bygga upp en fungerande förlossningsklinik – det gör man inte över en natt.

Problematiken kring det bristande antalet platser är svårlös och mångfacetterad, men alla ansvariga politiker, inklusive Kristdemokraterna, har i många år haft kunskap om problematiken.

Nu stänger BB Sophia, och bristen på platser är akut. Dags att vi agerar nu för framtiden.

Jag har två döttrar som födde barn 2013 respektive 2014, och det var stor oro hos mödrarna innan barnen kom till världen.

Min dotter som födde 2013 slussades runt, och hamnade i sista sekunden på Södertälje BB, där hon togs väl om hand.

Min andra dotter hamnade slutligen på BB Sophia och fick utmärkt vård.

Vi förstår den oro och frustration som havande kvinnor känner.

Även den enskilda barnmorskan känner oro, då hen vill jobba i en trygg och säker miljö, där professionaliteten står i förgrunden.

ANNONS

Självklart är vi kristdemokrater fullt medvetna om den svåra situationen som råder, och därför driver våra landstingspolitiker frågan med högsta prioritet.

Vi Kristdemokrater på Värmdö tror emellertid att våra landstingspolitiker bör sätta fokus på möjligheten att förbereda öppnandet av en förlossningsklinik på Nacka sjukhus.

Dags att vi agerar nu genom att för framtiden förbereda öppnandet av en förlossningsklinik på Nacka sjukhus!

Ulf Kjellson Kristdemokraterna Värmdö

Fakta

Vad tycker du?

Skriv en insändare du med. Gå in under ”kontakter” i menyraden, där hittar du insändarinlämningen. Bifoga gärna bilder!